Tag Archive | "internetová reklama"

Slovník internetové reklamy

March 4, 2009 Comments Off on Slovník internetové reklamy

Slovníček – přehled výrazů často používaných na internetovém reklamním trhu Branding – budování firemní značky Click Fraud – podvodné kliky CPC (Cost per click) – cena za proklik CPT (Cost per Thousand) – cena za tisíc impresí, tj. zhlédnutí reklamy CTR (Click trough rate) – parametr určující účinnost kampaně, míra prokliku; poměr kliknutí na reklamu […]