Bannerová reklama
Bannerová reklama je na internetovém trhu stále oblíbená. Pro přenos reklamního sdělení, což je hlavním cílem většiny kampaní, používá grafickou kreativu a zároveň umožňuje přesné cílení kampaní prostřednictvím výběru médií a cílových skupin jejich čtenářů. Úspěšnost jednotlivých bannerů nejvíce ovlivňuje jejich grafika a použitý reklamní nápad, nicméně důležité je též jejich umístění na www stránce. Bannery mají větší šanci zaujmout uživatele na místech, na kterých čtenáři zůstávají déle, např. v horní části homepage nebo nedaleko od rozsáhlejších článků.

Velkoplošné bannerové formáty jako Leaderboardy, velké čtverce a obdélníky (Big Square 300×300 px, Rectangle 300×200 px) a Skyscrapers dávají větší prostor pro ztvárnění grafického nápadu a jsou více úspěšné, což se odráží i v jejich ceně. Menší formáty jako Fullbannery nebo malé čtverce a obdélníky jsou cenově příznivější, ale zpravidla čtenáře webu tolik neupoutají.

Pro realizaci grafického nápadu se nejvíce doporučují formáty JPG, PNG nebo GIF, pro pohyblivou reklamu animovaný GIF. Formát Flash bohužel řada prohlížečů nepodporuje a zobrazení tohoto typu reklamy též omezuje řada různých softwarů.

Pay Per View
Tento způsob platby (PPV) je na našem trhu nejrozšířenější – jeho prostřednictvím se realizuje většina běžných bannerových kampaní, které jsou využívány pro brandové i produktové kampaně. Platí se za počet zhlédnutí reklamy nebo za časovém období, ve kterém je počet zhlédnutí reklamy garantován. Cena je stanovována obvykle parametrem CPT (Cost Per Thousand), tedy cena za tisíc zhlédnutí reklamy.

Výhodou tohoto způsobu platby je mj. ta skutečnost, že je používán na velkých serverech i na většině menších odborných webů, které je výhodné použít při budování značky (branding) a při prezentaci nových produktů. Studie výzkumu Media-screen uvádí, že působnost brandového sdělení na menších stránkách je výrazně vyšší. Malé specializované stránky podle uvedené studie posilují zájem, zanícení či přesvědčení, které se přenáší na produkty a značky, jež uživatelé na těchto stránkách vidí. U stránek, které uživatelé považují za své nejoblíbenější, je vyšší pravděpodobnost doporučení a nákupu inzerovaných produktů či značek.

Na českém trhu je rozšířená též reklama, u které se platí za konkrétní časové období, nejčastěji za týden nebo měsíc. Reklama pak získává v daném období exklusivitu a nestřídá se s žádnou jinou reklamou nebo je zakoupen konkrétní podíl z celkového počtu zobrazení banneru (např. 1/3 celkové kapacity v daném období). Cena této reklamy je zpravidla kalkulována na základě obvyklého počtu zhlédnutí v daném časovém období (předpokládané a garantované imprese). Tento typ reklamy je velmi vhodný realizovat na menších webech, zaměřených na B2B řešení, reklama tak získá konkrétní pozici a je velmi vhodná pro budouvání značky i pro prezentaci nových produktů a služeb.