Slovníček – přehled výrazů často používaných na internetovém reklamním trhu

Branding – budování firemní značky
Click Fraud – podvodné kliky
CPC (Cost per click) – cena za proklik
CPT (Cost per Thousand) – cena za tisíc impresí, tj. zhlédnutí reklamy
CTR (Click trough rate) – parametr určující účinnost kampaně, míra prokliku; poměr kliknutí na reklamu a zhlédnutí reklamy
Full banner – bežný reklamní proužek o rozměru 460×60 px, nejobvyklejší reklamní formát
Hypertext – aktivní text, který po kliknutí převede uživatele na jinou webovou stránku, obvykle bývá zvýrazněný podtržením
Keywords – klíčová slova, specifická slova která charakterizují daný text
Konverze – poměr počtu přivedených zákazníků, kteří skutečně naplnili cíl kampaně a počtu oslovených zákazníků (v %)
Landing page – cílová stránka, na kterou reklama směřuje
Leaderboard – první reklama na stránce, obvykle horizontální proužek o rozměru 745×100 px ; na některých webech je tento formát nazývaný též
Link building – budování zpětných odkazů
On-page faktory – faktory, které je možné ovlivňovat přímo na vytvářené www-stránce
Off-page faktory – faktory, které není možné ovlivňovat přímo na vytvářené www-stránce.
PPA – Pay per Action – platba za akci, která je cílem kampaně
PPC – Pay Per Click – platba za klik
PPV – Pay Per View – platba za zhlédnutí reklamy
PV – Page Views – zhlédnuté stránky, též imprese nebo zhlédnutí
ROI – Return of investment – návratnost investic
SEO (Search Engine Optimization) – optimalizace webu pro vyhledávače
Skyscraper (angl. mrakodrap) – vertikální reklamní proužek obvykle o rozměru 120×600 px
URL (Uniform Resource Locator) – adresa webové stránky

UU (Unique Users) - unikátní uživatelé, tj. počet konkrétních lidí